Архив за June 2016

И при следващите срещи ще се познаем

Jun 13th, 2016 | От | Категория: ВАЖНА

Една идея, облечена в действие, се осъществи на 4 юни тази година, благодарение на Н. В.”Фейсбук” , Петър Ат.Върбанов и прословутата балчишка ескадрилна комбинативност. Близо двеста бивши военни, със сини пагони, се събрахме пред портала на летище „Балчик” от някогашната славна втора ескадрила от бившия петнадесети изтребителен авиополк . С неизменната си любов към авиацията […]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Jun 13th, 2016 | От | Категория: обяви

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА Обект на поръчката: Доставка и монтаж на оборудване за проекти на Община Балчик, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за дейността на младежкия медиатор по проект […]Ден на Ботев и падналите за свободата на Отечеството

Jun 13th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

2 юни 2016 г. Ден на Ботев и падналите за свободата на Отечеството. Цветя пред Паметника на героите в град Балчик поднесоха бивши членове на Авто-Мото клуб „Балчик”: /отляво надясно/ Михаил Ковачев, Жельо Желев, Мильо Йочев, д-р Михран Санджакян, Петър Обретенов, Георги Кръстев, Вержил Борисов и Ангел Гатев. Фото: Маруся КОСТОВАКонкурс за избор на ръководител и психолог в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността

Jun 11th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Oбщина Балчик в качеството си  на бенефициент по проект „Подкрепа за независим живот”, ДБПФ BG05M9OP001-2.002-0244-C01 от 04.05.2016 г., изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ще проведе конкурс за избор на  ръководител и психолог в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна […]Простота, непринуденост и дълбока сърдечност

Jun 11th, 2016 | От | Категория: справочник

Това пролича веднага при откриването на Международния фестивал на поезията “Славянска прегръдка” на 22 май т. г. в гр. Варна, с председател нашата землячка- поетесата Елка Няголова. Някак естествено се получи, което ме смая най-много: нейното непринудено отношение към всички, излъчващо омиротворена пълнота и доброта. Елка бе готова да оползотвори, в името на поезията и […]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

Jun 11th, 2016 | От | Категория: седмичен хороскоп

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА Обект на поръчката: “Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Балчик” Номер обществена поръчка в АОП: 9053253 и 9053474 Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 16:00 часа на 09.06.2016 г. За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов […]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

Jun 11th, 2016 | От | Категория: обяви

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА Обект на поръчката: Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проекти на Община Балчик по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   с две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик BG05M9OP001-1.002-0098 […]