Архив за January 2016

Етап на изпълнение на проекта «Трансгранично градинско изкуство по Черноморието», MIS-ETC Code 697, Текиргьол,окръг Констанца през периода 13 август 2013 г. – 31 декември 2015 г.

Jan 31st, 2016 | От | Категория: ДРУГИ

  Проектът „Трансгранично градинско изкуство по Черноморието”, MIS-ETC Code 697, координиран от Общината в Текиргьол, е финансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 на социалното и икономическото развитие, област на интервенция 1 – подкрепа на трансграничното сътрудничество в областта на бизнеса и насърчаване на регионалния образ и […]



ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Jan 31st, 2016 | От | Категория: обяви

едмет на поръчката: „Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията на бездомни кучетана територията на Община Балчик” Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 01.02.2016 г. Настоящата публична покана е публикувана под номер 9049773 сайта на АОП. За въпроси и допълнителна информация: Мария Кунева – ст. инспектор – 0579 710 […]



Най-после на територията на Община Балчик ще има тенис център – да, в “Албена”!

Jan 31st, 2016 | От | Категория: ДРУГИ

К.К. „Албена” има инвестиционно намерение да изгради Тенис център, южно от х-л „Добруджа” и източно от КИЦ (културно-информационен център), на мястото на атракционни съоръжения на луна-парка в курорта. Предвижда се изграждането на общо 13-14 тенис-корта, обслужваща сграда и алейна мрежа, като инвестиционното намерение ще бъде реализирано на два етапа. Етап 1: На първи етап от […]



Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик”

Jan 31st, 2016 | От | Категория: ДРУГИ

Проектното предложение на Община Балчик по схемата BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ” е разработено в отговор на проблемите, породени от наличието на много млади хора, които нито учат, нито работят, нито желаят да си търсят работа. Целта е не само тези младежи да се накарат да се запишат като безработни в бюрата по труда, а действително да подобрят […]



ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Jan 31st, 2016 | От | Категория: обяви

Предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции” № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2016-0001 КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: До 16:00 часа на 19.02.2016 г. КРАЕН СРОК за подаване на оферти: До 16:00 часа […]



ОБЯВЛЕНИЕ за изработен ПУП

Jan 31st, 2016 | От | Категория: обяви

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП-ПП за електропровод “BЛ 110 кV п/ст “Каварна” до стълб 12 от ВЛ 110 кV “Нектар” от п/ст “Варна север” трасето преминава през землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково […]



ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Jan 31st, 2016 | От | Категория: обяви

Предмет на поръчката: “Избор на изпълнители за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Балчик по обособени позиции ” Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 29.01.2016 г. Настоящата публична покана е публикувана под номер […]