Архив за October 2015

Моля, ако някой види…

Oct 22nd, 2015 | От | Категория: обяви

Моля, ако някой види женски санбернар из града, да се обади на мен или на Станислав. Предлагаме възнаграждение. 0898564502 или 0895707671. Силвия Стойчева“Пожар в училище”

Oct 22nd, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Втори етап от тренировката за гасене на пожар от огнеборци на Балчик и Албена пред общината. Фото: Сава ТИХОЛОВ Ситуация на пожар в ОУ “Антим І” тренираха екипи на пожарната, спешна помощ, полиция и доброволци от Балчик. Тренировката имаше за цел да се проверят действията на институциите при кризисна ситуация. По време на занятието бяха […]ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

Oct 22nd, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л № 57 от заседание на Общински съвет – Балчик, от 15 октомври 2015 година По първа точка от дневния ред: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове. Вносител: Митко Петров – зам.-кмет на общината РЕШЕНИЕ 936: На […]Пожарна опасност и мерки за недопускане на пожари през отоплителния период!

Oct 22nd, 2015 | От | Категория: ДРУГИ

В предвид масовото използване на локално отопление посредством електрически отоплителни уреди, както и такива с течно, твърдо и газообразно гориво, това води до засилване на пожарната опасност при експлоатацията им. От една страна е на лице претоварване на електрическите инсталации, а от там и до възникване на къси съединения. От друга страна един от най-уязвимите […]Изложба – графики “Старият завет” на Реналдо Веебер, Естония

Oct 22nd, 2015 | От | Категория: ИЗКУСТВО

На 12 откомври от 17:00ч. беше официално открита изложбата “Старият завет” на естонския художник Реналдо Веебер. Макар, като домакини и организатори, да ни се искаше сред нас по време на откриването да присъства и г-жа Наталия Веебер, човекът, без когото тази изложба не би била възможна, за нея беше наложително да се върне в Естония. […]Независим кандидат за кмет на Община Балчик – Николай Ангелов

Oct 18th, 2015 | От | Категория: ВАЖНА


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Oct 18th, 2015 | От | Категория: ВАЖНА

Предмет на поръчката: Периодично закупуване и доставка на газьол за отопление /маркиран/ за нуждите на бюджетните звена в Община Балчик при условията на отложено плащане. Мотиви за избор на процедура: горивото, предмет на поръчката, е включено в списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, одобрен от МС – прилоение към чл. 38 […]