Архив за June 2015

Откриване на изложба в Балчик от рисунки на гюргевските деца

Jun 26th, 2015 | От | Категория: ИЗКУСТВО

Организаторките  от Интернешънъл Инер Уийл /ИИУ/, женската организция към Ротари клуб Балчик, с президент Снежанка Желязкова,  заедно с децата-творци, участвали с рисунки в изложбата на румънските ротарианки в град Гюргево. Фото: /Б.Т./ Деца от Балчик, поканени с родителите си, участваха в тържественото откриване на изложбата от рисунки на гюргевските деца. Специално от Румъния детските творби […]Младежите в България са равнодушни към всичко

Jun 26th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ

Младежите в България, които нито учат, нито работят, нито се квалифицират са около 22 процента от всички на възраст между 15 и 24 години, сочи национално изследване. По този показател България се нарежда на първо място сред страните-членки на Европейския съюз. Проучването е на УНИЦЕФ и е направено от изследователска агенция EСТАТ в периода 1-17 […]ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Jun 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Предмет на поръчката: „Обзавеждане на ЦДГ № 1 „Здравец” град Балчик” Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 26.06.2015 г. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик Лице за приемане на […]ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Jun 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВА БРОЯ НОВИ АСАНСЬОРИ” Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 25.06.2015 г. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик Лице […]Най-невероятни рекорди на Гинес, които са трудни за надминаване

Jun 26th, 2015 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Речта на сенатора, която продължила 43 часа По време на законодателната сесия в сената, на сенаторите им е разрешено да водят реч толкова дълго, колкото пожелаят. Въпреки това има няколко задължителни неща, които те трябва да спазят — задължително е да не се отклоняват от темата и през цялото време да дискутират единствено това, за […]О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К П О К А Н А ЗА СЕСИЯ

Jun 26th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 юни 2015 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д н е в е н р е д: 1. Предложение за отдаване под наем на помещение, представляващо […]ПОЖАРНА БДИТЕЛНОСТ В ПРЕДСТОЯЩАТА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

Jun 26th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ

С настъпване на сезона по прибиране на реколтите и активния туристически сезон, се наблюдава повишена активност на движение на МПС и туристи в района. Високите дневни температури и продължителното засушаване рязко увеличи и пожарната опасност. При възникване на пожари в тези условия, горенето се характеризира с голяма скорост на разпространение, както по посока на вятъра, […]