Архив за May 2015

Три спортни мероприятия

May 28th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, СПОРТ

  Малко преди началото на велосипедното състезание. Фото: Диана КОСТОВА 800 участници се включиха в спортния празник “Balchik Street Bike” днес. Началото на събитието бе дадено от колоездачен пробег с близо 100 велосипеда, които ще бъдат монтирани на специални стоянки в Балчик, Кранево и Албена. Ученици от трите училища в града и представители на селата Сенокос, […]Публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с. Оброчище

May 28th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, обяви

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ /приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. на ОбС – Балчик/, Решение № 824 по Протокол № 50/28.04.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 58715.05.2015 г. на кмета на […]Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

May 28th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ /приета с Решение № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. на ОбС – Балчик/, Решение № 828 по Протокол № 50 от 28.04.2015 г. и Заповед № 594/18.05.2015 г. на кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно […]ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК – Покана

May 28th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 май 2015 година (четвъртък) от 09.?? часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д н е в е н р е д: 1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община […]Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти в района на Двореца

May 28th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, Решение № 644 по Протокол № 43 от 31.07.2014 г., Решение № 788 по Протокол № 49 от 26.03.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 555 / 11.05.2015 г. на Кмета на Община Балчик. 1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване […]Сборджийско

May 28th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Сборджии по алея “Ехо” – сем.Иванови Дафа и Боян от Омуртаг продават балони от десет години на сбора в Балчик   Весело е с Фехлиман в компания Пилешкият дюнер бе “най-вървежен”  и атрактивно поднесен Сем. Андонови на сбор пред един от многото щандове за слънчеви очила Бомбони в изобилие, чак от В.Търново Мед.сестрите Милкова, Харизанова […]Девета европейска среща – Кайнарджа

May 28th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ

Идеята за създаване на мрежа от места в Европа, където са подписани договори и конвенции на мира, идва от Асоциацията на Evoramonte Castle за приятелство и започва да се материализира през декември 2007 г. на Първата конференция за мир, проведена в историческото португалско село Evoramonte Castle , на коята основен говорител е проф. Diogo Freitas […]