Архив за March 2015

Една полезна за следващите поколения книга: “Пети Дивизион” от Димитър Ялъмов

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Почетният гражданин на град Балчик Мирко Мирков, дългогодишен приятел и колега, писателят Димитър Ялъмов и неговата първа учителка Керанка Генчева.                      Фото: Маруся КОСТОВА На 23 март 2015 г. гра­ж­да­ни­те на Бал­чик, до­ш­ли на пре­д­с­та­вя­не­то на кни­га­та на кап.II ранг /оз/ инж.Ди­ми­тър Ялъ­мов „Пе­ти ди­ви­зи­он”, бя­ха из­не­на­да­ни от то­ва спе­ци­ал­но по своя ха­ра­к­тер  про­из­ве­де­ние.  В не­го […]5 години – Ученически парламент към ОДК Балчик

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Участници в тържественото заседание на Ученическия парламент към ОДК – Балчик на 21 март 2015 г. Фото: М. КОСТОВАСЪОБЩЕНИЕ

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

На основание чл.24а , ал.5 и ал.6 от Закона за автомобилните превози (посл.изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.), общинските съвети, от 2011година, определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно. Към момента, […]Конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети

Mar 26th, 2015 | От | Категория: Общински новини, обяви

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59 на ОбС – Балчик, Решения № 762, 763 и 764 […]Поредна победа на отбора на “Черноморец”!

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

В слънчевия неделен следобед, пред погледите на близо 1000 жители на морския град Балчик, отборът на „Черноморец” отново постигна категорична победа. Този път – срещу “Кубрат”. Вихреното начало на домакините се увенча с бърз гол още в 14-та минута. Още 5-6 минути пред вратата на гостите имаше много напрежение. Севдалин Стайков нацели гредата. След това, […]Обяви за 26 март – 1 април

Mar 26th, 2015 | От | Категория: обяви

  Купувам *Фир­ма из­ку­пу­ва не­о­г­ра­ни­че­но ко­ли­че­с­т­во зе­ме­дел­с­ка зе­мя в об­щи­ни: Бал­чик, Ка­вар­на, Ша­б­ла и Г. То­ше­во. Тел: 0885 83 83 54, 0579 7 70 11       /45-41/ *Ку­пу­вам зе­ме­дел­с­ки зе­ми в  Бал­чи­ш­ки, Ка­вар­нен­с­ки, Ген. То­ше­в­с­ки, До­б­ри­ч­ки, Тер­вел­с­ки, Ту­т­ра­кан­с­ки, Си­ли­с­т­рен­с­ки и Вар­нен­с­ки ре­ги­о­ни. Тел: 0878 462784, 0886462784 /8-4/ *Из­ку­пу­вам зе­ме­дел­с­ка зе­мя, мал­ки и го­ле­ми пар­це­ли, във вси­ч­ки ра­йо­ни […]Мартенски празници в ЦДГ с. Ляхово

Mar 18th, 2015 | От | Категория: ВАЖНА

Програма пред родителите изнесоха децата, под ръководството на Мария Цонева (директор) и Надя Митева (учител), рецитираха стихчета и много научени песнички, посветени на мама.       Фото: БТ