Архив за May 2014

Основни ремонти на стари къщи

May 28th, 2014 | От | Категория: обяви

Извършвам ремонт, конструкция на покриви и направа на нови. Изграждане на навеси. Хидроизолация на покриви. Монтаж на битумни керемиди, улуци, водосточни тръби. Качество и най-ниски цени в региона. Тел: 0887 716 779; 0899 175 266       /4-2/Силната дама от Балчик с златен медал и национален рекрд

May 14th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

Сил­на­та да­ма на бал­чи­ш­кия клуб “Чер­но мо­ре 2005” – Ека­те­ри­на Ди­мо­ва, спе­че­ли зла­тен ме­дал с на­ци­о­на­лен ре­корд. Тя три­ум­фи­ра в хвър­ля­не­то на чук при де­вой­ки­те мла­д­ша въз­раст с по­с­ти­же­ние от 53.82 м (3 кг) – то­ва са по­ве­че от 2 м над до­се­га­ш­ния ре­корд в ди­с­ци­п­ли­на­та, по­с­та­вен съ­що от Ди­мо­ва през 2013 г. През ми­на­ло­то […]