Архив за July 2013

Истинските миди са производство на Black Sea Shells – Каварна. Телефон за информация: 052 507 219

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ком­па­ни­я­та Бляк Сий Шелс ООД е със се­да­ли­ще в Ка­вар­на, Бъл­га­рия, къ­де­то про­из­ве­ж­да и съ­би­ра ре­кол­та от чер­но­мор­с­ки ми­ди, из­по­л­з­вай­ки по­с­ле­д­ни­те те­х­но­ло­гии, ут­вър­де­ни в све­то­вен ма­щаб ка­то най-ефе­к­ти­в­ни и с най-ви­со­ко­ка­че­с­т­ве­ни ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки. Ця­ло­то из­по­л­з­ва­но обо­ру­д­ва­не съ­о­т­ве­т­с­т­ва на вси­ч­ки изи­с­к­ва­ния, стан­дар­ти и ди­ре­к­ти­ви на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. Ка­вар­на е един от ос­но­в­ни­те ра­йо­ни за до­бив на чер­на […]1 година условна присъда за 30-годишен каварненец

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Окръжен съд  Доб-рич, призна 30-годиш-ния Красимир Д. Ив.от гр. Каварна за виновен в това, че на 26.11.2012 г. в община Балчик, по главен път на 1500 м преди кръстовището за с. Царичино, община Балчик, при управление на товарен автомобил „Форд Транзит” е нару-шил правилата за дви-жение от Закона за дви-жение по пътищата  чл. 20 ал. […]6 месеца затвор за 23-годишен балчиклия

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Наказание 6 месеца затвор при първоначален строг режим ще из-търпи 23-годишният Г. Исм. К, след като Районен съд  Балчик, одобри споразумение за решава-не на делото му в досъдебното производство. Съгласно споразуме-нието, той е признат за виновен в това, че на не-установена дата през месец ноември 2011 г. в гр. Балчик, заедно с дру-ги 2 лица […]20-годишен добричлия – пиян зад волана

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Районен съд – Балчик разгледа на 22.07.2013 г. споразумение за реша-ване на наказателно дело срещу 20-годишния Ж. Ж. Г. от гр. Добрич. По силата на това спо-разумение той се приз-нава за  виновен в това, че на 07.07.2013  в 07.00 ч. на КПП  Албена, курор-тен комплекс „Албена”, община Балчик е управ-лявал лек автомобил „Ауди” с концентрация […]Пиян шофьор

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На 21 юли, в 05:35 часа на КПП Албена, автопатрул спират за проверка лек автомобил „Опел” с добричка регистрация. При последвалата проверка за употреба на алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 1,83 промила в издишания от водача въздух. С полицейска мярка за срок от 24 часа в РУП Албена е задържан Н.К. (26 г.) от […]Кражба в с. Рогачево

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На 21 юли, около 10:10 часа е получено съобщение за извършена кражба от частен имот на територията на с. Рогачево, община Балчик. Установено е, че за вре-мето от 21:00 часа на 20 юли до 10:00 часа на 21 юли, крадец е проникнал през балконска вра-та в имота. По данни на тъжителката е извършена кражба на […]Кражба от хотел

Jul 25th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На 21 юли в 19:50 часа е получено съобщение за извършена кражба на територията на к.к. Ал-бена. Установено е, че за времето от 15:15 часа до 19:30 часа на 21 юли, чрез отваряне на прозорец, неизвестен извъ-шител е проникнал в хотелска стая. По данни на тъжителя е извършена кражба на два броя мо-билни апарати, прено-сим […]