Архив за May 2013

52 години от завършването на балчишката гимназия на Випуск 1961 г.

May 22nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Плаче ми душата мила, сълзи рони тя през май, знай кога се е простила с ученическия рай. Пазим мигове сърдечни. Спомен вечен – детски глас, песни наши безконечни всеки ден и всеки час. Бяхме двама във редички цвят се пукаше навън, канеше звънецът всички, сладък беше меден звън. С двойки, с тройки и петички сядахме […]Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на паркинг

May 22nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с реш. № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп с реш. № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение 198/17.07.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС – Балчик и Заповед № 458/15.05.2013 г. на Кмета на […]Отново медали за СКТМ “Балчик”

May 22nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, СПОРТ

На 18 и 19 май в град вар­на се про­ве­де 39-то ре­пу­б­ли­кан­с­ко ли­ч­но пър­вен­с­т­во по те­нис на ма­са за мъ­же и же­ни – ве­те­ра­ни за 2013 г. до­ма­кин и ор­га­ни­за­тор на пър­вен­с­т­во­то бя­ха Об­щи­на Вар­на и СКТМ „Мор­с­ки дя­во­ли” гр.Вар­на. В пър­вен­с­т­во­то уча­с­тие взе­ха 180 съ­с­те­за­те­ли от 48 спор­т­ни клу­ба от стра­на­та. Съ­с­те­за­ва­ха се и […]Празник на с. Стражица, Великденско тържество

May 15th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини

Весело настроение в Стражица, по случай празника на селото – 11 май. Всички пеят и танцуват на незабравимия сбор. * * * Великденско тържество с децата от Неделното училище в църквата “Св. Петка Търновска” в кв. “Левски” – Балчик, органзирано от протойерей Георги Петков.  Нощ в музея

May 15th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Програма за 18 май 2013 г. на ИМ-Балчик Фолклорен събор „Св. Атанасий” Начало 10:00 ч. в „Ак Язълъ Баба Св. Атанас” – с. Оброчище Нощ в музея Начало 18:00 ч. в Художествена галерия – Балчик Откриване на изложби: Генади Гавраилов и Мариян Цветков – рисунки, дървена и каменна пластика Шенгюл Ахмедова – „Ако можеха да […]ПРОТОКОЛ №24 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 25 април 2013 г.

May 15th, 2013 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 310 по Протокол № 23  от 28.03.2013 година на ОбС – Балчик. Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС РЕШЕНИЕ 331: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; АдК-04-10/05.04.2013 г. на Областен управител на област […]Резултати от парламентарните избори, проведени на 12 май 2013 г.

May 15th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА