Архив за March 2013

Покана за заседание на ОбС-Балчик

Mar 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 март 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за актуализация на годишната програма за управление […]Криминална част

Mar 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Затвор и глоба за кражби Наказание 2 години ли-шаване от свобода при първоначален строг зат-ворнически режим наложи Районен съд – Балчик, на 43-годишния Б. Г. П. Той е осъден също да заплати глоба в размер на 10 000 лв. 21-годишния В. Г. Ас. от с. Оброчище, община Балчик получи наказание 8 месеца условно лиша-ване от […]In memoriam

Mar 27th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, обяви

На 27 март 2009 г. се навършват 9 години от смъртта на незабравимия ни и скъп съпруг, баща и дядо Любен Филипов Пенков на 87 г. Ти остана да живееш в нашите сърца. Поклон пред паметта ти! Нека всички, които го познаваха, да си спомнят за него. От семействотоВеликденски пости – време на духовна пролет

Mar 27th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЦЪРКОВНИ

На­по­с­ле­дък все по-че­с­то се го­во­ри за здра­во­с­ло­в­но  хра­не­не, спа­з­ва­не на раз­ли­ч­ни ди­е­ти, ня­кои от ко­и­то  дра­с­ти­ч­ни  не ща­дя­щи здра­ве­то на при­ла­га­щи­те ги. Мно­зи­на ле­ка­ри, ди­е­то­ло­зи, спе­ци­а­ли­с­ти по здра­во­с­ло­в­но хра­не­не да­ват съ­ве­ти с ка­к­во и кол­ко да се хра­ним, за да се чу­с­т­ва­ме жи­з­не­ни и здра­ви. И с пра­во-за­що­то хра­на­та, ко­я­то ку­пу­ва­ме в го­ля­ма­та си част […]Пролетен благотворителен концерт

Mar 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА


Общинско ученическо първенство по футбол

Mar 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

В пе­ри­о­да от 04.03.2013 г. до 11.03.2013 г. се про­ве­де об­щин­с­ко­то пър­вен­с­т­во по фу­т­бол в три­те въз­ра­с­то­ви гру­пи  V  VII кл.; VIII  X кл.  и XI  XII кл., ка­то кла­си­ра­ли­те се от­бо­ри на пър­во мя­с­то при­до­би­ват пра­во­то на уча­с­тие на об­ла­с­т­но­то пър­вен­с­т­во по фу­т­бол. Най  емо­ци­о­нал­ни, съ­в­сем ес­те­с­т­ве­но, бя­ха сре­щи­те на най  мал­ки­те на­де­ж­ди на […]Културен афиш на ч-ще “П. Хилендарски” – Балчик

Mar 13th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

14.03.2013 г. 12:00 ч. –  Търговищки театър – “Хитър Петър” – български народни приказки 19.03.2013 г. 18:00 ч. – Добрички театър – “Няма да платим, няма да платим” – Дарио Фо 04.04.2013 г. 18:30 ч. – Христо Гърбов в   “Помощ ! Жена ми е луда !” – Билети се продават от 25.03