Архив за December 2012

Покана за заседание на ОбС-Балчик

Dec 19th, 2012 | От | Категория: Общински новини, обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 20.12.2012 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните […]ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Dec 19th, 2012 | От | Категория: обяви

Предмет на поръчката: “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Балчик, разделени в обособени позиции” Краен срок за получаване на оферти: 19.12.2012 г. Лице за приемане на офертите – Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46Криминална част

Dec 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Година и половина лишаване от свобода за 24-годишен балчиклия Наказание 1 година и 6 месеца лишаване от сво-бода при първоначален строг затворнически ре-жим ще изтърпи 24-го-дишния Ив. Кр. Ив. от гр. Балчик. Днес Районен съд – Балчик, одобри склю-ченото между него и Ра-йонна прокуратура – Балчик, споразумение за решаване на наказателното му дело в досъдебното […]Тиха нощ! Свята нощ!

Dec 19th, 2012 | От | Категория: обяви

Тиха нощ! Свята нощ! В полунощ камбанен звън. Святи храмове се пълнят с тържество и благовест. Коледари песни пеят: „Ой, Коледо, мой Коледо, роди ми се Боже чедо!” Честито Рождество Христово! Честита Коледа! Клуб „Здраве” поздравява всички свои съграждани и приятели на клуба. Сурва весела година, здраве и късмет! За много години!Клуб “Здравец” на гала представление

Dec 19th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, СПОРТ

За тре­та по­ре­д­на го­ди­на спор­ти­с­т­ки­те – ве­те­ран­ки от клуб „Здра­вец” с ме­то­ди­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел Дим­ка Ма­ле­ва, бя­ха по­ка­не­ни да уча­с­т­ват на га­ла съ­с­те­за­ние, в ко­е­то по­ка­з­ват сво­и­те спор­т­ни уме­ния де­сет­те най-до­б­ри от­бо­ра от стра­на­та, чле­но­ве на Асо­ци­а­ция „Спорт за вси­ч­ки”. Спор­т­ни­ят пра­з­ник се про­ве­де в по­з­на­та­та / от „Ко­ми­ци­те” на БТв/ за­ла „Лю­ми­ер” под еги­да­та на […]“Старата къща” – празничен спектакъл в с. Гурково

Dec 12th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На­ро­д­но­то из­ку­с­т­во и свър­за­ни­те с не­го пра­з­ни­ци и об­ре­ди са се пре­да­ва­ли от по­ко­ле­ние на по­ко­ле­ние до днес. Раз­к­ри­ват опи­та и мъ­д­ро­ст­та, при­вър­за­но­ст­та към ро­д­на­та зе­мя, връ­щат ра­до­ст­та и вя­ра­та в ут­ре­ш­ния ден. В тях има мно­го све­т­ли­на, кра­со­та и ба­г­ри. Вер­ни на тра­ди­ци­я­та в чи­та­ли­ще „Сво­бо­да-1897 г.” с. Гур­ко­во ки­пи тре­с­ка­ва по­д­го­то­в­ка за Ко­ле­д­ния […]Да помогнем на Филип да се събуди

Dec 12th, 2012 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

Една майка от Пловдив чака всеки ден ”заспалото” й дете да отвори очи. Вирусна инфекция преобръща живота на семейството на Светла Пенкова и Игнат Славков. Заболяването обрича сина им – двегодишния Филип на кома в продължение на цяла година. За голямото изпитание разбрахме от рехабилитатора на бебето Анна Арапчева. Тя прави всичко възможно молбата за […]