Архив за November 2012

Отново пиян зад волана

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Наказание условно ли-шаване от свобода за срок от 3 месеца с 3 години изпитателен срок получи 21-годишният Р. Ат. Р. от с. Оброчище, община Балчик, след като Районен съд – Балчик, одобри сключеното между него и Районната прокуратура споразумение за решаване на делото му в досъдебното производство. Със споразумението той се признава за виновен в […]Подсъдима за шофиране без книжка

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, ще разгледа на 15.11. 2012 г. наказателно дело срещу 32-годишната С. К. Й. от гр.  Варна. Районна прокуратура – Балчик, е повдигна-ла срещу нея обвинение за това, че на 04.11.2011 г. около 23 ч. по улица в с. Кранево, община Балчик, е управлявала лек автомобил „Рено туинго”, без да притежава свидетелство […]Балчиклия е подсъдим за държане на наркотици

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 27.11.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 19-го­ди­ш­ния Здр. Г. Г. от гр. До­б­рич. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, пре­д­ла­га той да  бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 30.06.2012 г. в ку­рор­тен ком­п­лекс без на­д­ле­ж­но раз­ре­ши­тел­но е дър­жал ви­со­ко­ри­с­ко­во на­р­ко­ти­ч­но ве­ще­с­т­во – ма­ри­ху­а­на с не­т­но те­г­ло 1,82 гра­ма на […]Опит за кражба от училище

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Наказание 1 година ли-шаване от свобода при първоначален строг затвор-нически режим наложи Районен съд  Балчик, на 58-годишния Ас. Анг. М. от гр. Балчик. Той бе признат за виновен по повдигна-тото му обвинение за това, че на 27.04.2011 г. в гр. Балчик чрез разрушаване на прегради, здраво на-правени за защита на имот, е извършил опит да […]П О К А Н А

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29.11.2012 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се про-веде заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Информация за отчета на бюджета на община Балчик за третото […]Конкурс за продажба на общински имот

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 и чл. 77 от НОР­ПУ­РОИ, при­е­та с Ре­ше­ние № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Бал­чик, изм. и доп. с ре­ше­ние №748/17.02.2012 г. на ОбС-Бал­чик; Ре­ше­ние № 232/27.09.2012 г. на ОбС-Бал­чик и За­по­вед № 1107/1211.2012 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик 1. […]Община Балчик участва в проект за превенция на земетресения

Nov 28th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Община Балчик се присъедини към мрежата за сеизмична безопасност ЕSNET, се съобщава на сайта на ведомството. Чрез участието си проекта, финансиран по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013, Общината ще се възползва от софтуера и електронната информация, която ще се разпространява след създаването на мрежата. Българският участник в проекта е Националнен институт по геофизика, […]