Архив за October 2011

Избор на общински съветници

Oct 26th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА


Избор на президент и вицепрезидент

Oct 26th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА


Резултати от изборите на общински съветници

Oct 26th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА


Победа с бюлетина № 2

Oct 26th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Уважаеми съграждани, жители на Община Балчик! Благодаря на всички, които на 23 октомври застанаха пред урните, за да упражнят своето право на глас и да заявят категорично, че не искат някой друг да решава съдбата им. Благодаря на всички, които ни се довериха и подкрепиха листата за общински съветници на ПП ГЕРБ и кандидатурата ми […]Есенни празници

Oct 26th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

14 ок­том­в­ри, на­ри­чан с обич от на­шия на­род Пе­т­ко­в­ден, е по­с­ве­тен от пра­во­с­ла­в­на­та цър­к­ва на Св.Пе­т­ка Бъл­гар­с­ка, Пре­по­до­б­на Па­ра­с­ке­ва Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка. Све­ти­ца и от­шел­ни­ч­ка, ро­де­на в град Епи­ват, на бре­га на Мра­мор­но мо­ре от бла­го­че­с­ти­ви ро­ди­те­ли, след кон­чи­на­та им се от­да­ва на пост , мо­ли­т­ви и уе­ди­не­ние. След смърт­та и, не­й­ни­те мо­щи са по­г­ре­ба­ни в […]Скъпи приятели и съграждани!

Oct 26th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Бла­го­да­ря на вси­ч­ки, ко­и­то по­д­к­ре­пи­ха БСП в Бал­чик! Днес все­ки един от нас оце­ня­ва из­бор­ния ден, но за нас ос­та­ва ва­ж­но­то – мо­рал­на­та по­бе­да, ко­я­то по­с­ти­г­на­х­ме в Бал­чик и Об­щи­на­та. За нас ня­ма да чу­е­те, че сме се про­да­ли, ку­пу­вай­ки чу­ж­ди гла­со­ве. За все­ки един оба­че тря­б­ва да е яс­но, че во­тът на гра­ж­да­ни­те от […]Публичен дебат

Oct 26th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ