Архив за June 2011

Христос Воскресе !

Jun 22nd, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

6 май – Гергьовден Бра­тя и се­с­т­ри в Го­с­по­да, Все­ки ден Пра­во­с­ла­в­ни­ят цър­к­овен ка­лен­дар ни по­д­на­ся за въз­по­ме­на­ние по­чи­та­не и мо­ли­т­ве­но при­зо­ва­ва­не и об­ра­зец на по­д­ра­же­ние све­тии – раз­ли­ч­ни по пол, въз­раст, об­ра­зо­ва­ние, про­фе­сия, се­мей­но и об­ще­с­т­ве­но по­ло­же­ние. Пъ­те­ки­те на пра­ве­д­ни­те – спо­ред пре­мъ­д­ри Со­ло­мон, е ка­то лъ­че­зар­но све­ти­ло, ко­е­то све­ти все по­ве­че и по­ве­че […]