БЛАГОДАРНОСТИ

Честит рожден ден на д-р Диана Малчева, завеждащ Детско отделение в МБАЛ – Балчик

Sep 24th, 2015 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

Петър Стоянов, ученик от четвърти клас в СОУ “Христо Смирненски” с. Оброчище, благодари с цвете на д-р Диана Малчева, която се грижи за него професионално и много успешно от осем месечната му възраст. Благодарност изказа и признателната майка на Петър. Фото: Маруся КОСТОВАЧестит юбилей!

Sep 18th, 2015 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

90-годишен юбилей на Мильо Йочев (стария войн), дългогодишен сътрудник на вестник “Балчишки телеграф” Фото: Р. ФУРНАДЖИЕВА   90-годишен юбилей на Софка Анкова, дългогодишна служителка в пощата и общината. Живот и здраве й пожелава редакцията!Честит 90-годишен юбилей!

Sep 18th, 2015 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

Елисавета Мартинова, Савина Мартинова – снаха и внучка, подаряват на Сава Мартинов специално изработена от “Шоколино” Балчик торта за 90-годишния му юбилей, който бе отпразнуван сред приятели и бивши колеги в Пенсионерски клуб № 1 Балчик, чийто основател е самият той.                             […]Цветя за благодарност към д-р Яна Дочева

Jun 16th, 2015 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

Искам да подаря на д-р Яна Дочева от МБАЛ Балчик всички цветя на света, защото тя е добър диагностик и с помощта на доплеровия апарат откри моята болест. Николинка КУРТЕВА, БалчикДостоен наследник на северодобруджанските българи

Apr 29th, 2015 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ, ДРУГИ

 Кметът Николай Ангелов, краеведът Иван Радев и главният редактор на в.”Балчишки телеграф” Маруся Костова по време на удостояването на Иван Радев с признанието “Общественик на 2014 г.”. Фото: Георги ЙОВЧЕВ Известният стопански деец, краевед и добруджанец Иван Радев представи в нашия вестник и пред обществеността в родното си село Змеево на 5 септември 2014 г. […]Проблемът временно е решен

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ, В РЕГИОНА

Рухналата турска къща продължава да съжителства с блоковете, построени встрани и пред нея.     Фото: М. Костова  Уважаема редакция, Чрез стра­ни­ци­те на Ва­шия ве­с­т­ник, ис­кам да из­ка­жа го­ля­ма­та си бла­го­дар­ност към Ма­ри­ян Цве­т­ков, слу­жи­тел в Об­щин­с­ка­та фир­ма „БКС” Бал­чик. При слу­чай­на сре­ща с не­го в на­ча­ло­то на ме­сец ап­рил, ко­га­то той бе­ше до­шъл да из­пъл­ни слу­же­б­но […]Благодарност

Aug 7th, 2014 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

През 2011 г. любимият ни треньор Зарко Джилянов, който за съжаление на децата и техните родители вече не е между живите, създаде детска футболна група с родените през 2006 г. Сега треньор е Тонислав Златков. Малките спортисти имат добри изяви на Албенския международен турнир по футбол за деца и сега се готвят за участие в […]