ПРОТОКОЛИ НА ОБС

ПРОТОКОЛ № 7 от заседание на Общински съвет – Балчик

Mar 13th, 2017 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК                                                                                                       П Р О Т О К О Л № 7 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 28 февруари 2017 година   По първа точка от дневния ред: Отмяна на Решение № 63, Протокол 6 от 26.01.2017 г. на ОбС – Балчик и отдаване под наем за срок […]П Р О Т О К О Л № 4 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 17 ноември 2016 година

Nov 23rd, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Приемане на Декларация от общински съвет Балчик, относно действията на СУ „Св. Климент Охридски” и Министерството на културата по стопанисване на комплекс „Двореца и Ботаническата – градина”. Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС РЕШЕНИЕ № 12: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик приема […]П Р О Т О К О Л № 3 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 02 ноември 2016 година

Nov 23rd, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Докладна за приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Вносител: Ася Христова – общински съветник РЕШЕНИЕ № 4: На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема  Правилник за организацията и дейността на […]Национален референдум – 2016 г.

Nov 5th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с “Да” или с “Не” в отговор на следните въпроси: 1.    Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура? 2.    Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на […]Началото на съветническата дейност на ОбС Балчик

Nov 5th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Балчик (мандат 2016-2019),  се състоя на 11 октомври 2016 г. (вторник) от 09.00 часа в залата на НЧ “П. Хилендарски 1870” Балчик. По силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания общински съвет се свика от областния управител и се провежда в […]Труди се много, труди се честно !

Oct 10th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

„Академийка” имаше забележителна среща снощи… ( благодарение на г-жа Виолета Христова). Беше длъжна да изкаже поздравления на един невероятен човек – миналата година той отнесе  моята книгата „ Из лабиринтите на българското слово”  до далечна Канада… Този човек, световноизвестен предприемач на мултимилионна компания, е пропътувал 8000 километра, за да отбележи 90-годишния си юбилей в Родината, […]П Р О Т О К О Л

Sep 30th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л № 16 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 20 септември 2016 година   По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик, средствата от ЕС и Доклад за финансовото състояние на ТД към 30.06.2016 г. Вносител: Николай Ангелов […]