РЕКЛАМИ

Склад Магазин КЕДЪР

Nov 30th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Заповядайте в магазина за дрехи, ВТОРА УПОТРЕБА – високо качество, ниски цени

Nov 30th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


“Захарни изделия – Варна” търси да назначи оператор на производствена машина и механик

Aug 17th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Общинско предприятие за туризъм “Мадарски конник” в град Шумен

Aug 17th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Обучения

Aug 17th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Обява за продажба на 52 имота в района на “Двете чешми”, гр. Балчик

Aug 17th, 2011 | От | Категория: обяви, РЕКЛАМИ

На ос­но­ва­ние чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 и чл. 77 от НОР­ПУ­РОИ, при­е­та с Ре­ше­ние № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Бал­чик, из­ме­не­на и до­пъл­не­на с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол № 59/17.02.2011 г.;  Ре­ше­ние № 843 по Про­то­кол № 66/27.07.2011 г. […]Магазин “Фреш”

Jul 20th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ