РЕКЛАМИ

АБОНАМЕНТ!!!

Oct 30th, 2013 | От | Категория: РЕКЛАМИ

Абонаментът за вестник “Балчишки телеграф” – гр. Балчик за 2014 г. започна! Тел: 0579 7-28-62 или книжарница “Рива” Екскурзия до Румъния на 1-3 ноември 2013 г.

Oct 9th, 2013 | От | Категория: обяви, РЕКЛАМИ

Цена: 205 лв.: транспорт, 2 нощувки, 2 закуски и екскурзовод. Първи ден: Балчик – Букурещ. Туристическа програма в “Малкия Париж” – ул. “Виктория”, площадите “Румъния” и “Виктория”, “Площадът на революцията”, сградите на НХГ, Атениума, Университета, Парламента, църквата “Св. Георги”, разходка в Стария град – българската църква “Св. Илия” и сградата “Хан Манук”. По желание – […]Покана

Sep 11th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, РЕКЛАМИ


Посетете магазина за сувенири

Sep 11th, 2013 | От | Категория: РЕКЛАМИ

В единствения магазин за бижута, картини и предмети на изкуството, собственост на балчиклийката Айлин, която дълго време се занимава с този занаят, ще намерите невероятни неща. Просто проверете! Магазинът се намира на ул. “Черно море” до аптеката в Центъра и бистро “Синият лъв”.tianDe – Здраве от природата

Sep 11th, 2013 | От | Категория: РЕКЛАМИ

За консултации и поръчки за чайовете и козметичните продукти на тел: 0888 816 067 – Ел. МартиноваИзвестният феномен Маринов връща живота и щастието на хората

Jul 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, РЕКЛАМИ

Въз­дей­с­т­ви­е­то се из­вър­ш­ва с ме­то­ди­те на без­кон­та­к­т­на­та био­е­нер­го­те­ра­пия, те­ле­па­ти­ч­но и чрез по­ла­га­не на ръ­ка на бол­но­то мя­с­то – вър­ху то­ч­ки, ко­и­то са въ­т­ре­ш­но свър­за­ни с не­го по не­р­вен и хор­мо­на­лен път. На­у­ч­но е до­ка­за­но, че фе­но­ме­нът Ма­ри­нов въз­дей­с­т­ва при про­б­ле­ми в чо­ве­ш­кия ор­га­ни­зъм, ка­то не­р­в­но-пси­хи­че­с­ки раз­с­т­рой­с­т­ва /страх, уро­ки, де­п­ре­сии, за­ви­си­мо­с­ти/, стра­хо­ви не­в­ро­зи, пси­хи­че­с­ки тра­в­ми след […]Коледна Благотворителна акция за дрехи

Dec 1st, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ