обяви

Списък на книгите, закупени в библиотеката и подбрани според читателските интереси

Aug 24th, 2016 | От | Категория: обяви

СПИСЪК НА книгите, закупени в библиотеката и подбрани според читателските интереси. Новите заглавия са художествена и отраслова литература. За да достигнат регулярно до всеки читател, книгите ще бъдат публикувани по няколко заглавия на ден в нашия Фейсбук-профил: Библиотека Паисий Хилендарски Балчик.   Силва, Даниъл        Портретът на един шпионин Тарт, Дона           Щиглецът Фучеджиева, Милена   Сексът и […]Защо България мълчи за грубите румънски претенции?

Aug 1st, 2016 | От | Категория: обяви

Практиката румънската страна да поставя пред България въпроса за румънско малцинство, което стори и гостуващият президент Клаус Йоханис, не е нова за румънската политика. “Дискутирахме въпроса за правата на гражданите, които са част от румънската етническа група в България”, заяви Клаус Йоханис вчера на съвместна пресконференция с Росен Плевнелиев. “Смятам за важно двете държави да […]Подписка за референдум за съдебните изпълнители

Jul 22nd, 2016 | От | Категория: обяви

Нека да докажем, че частните съдебни изпълнители са национален обществен проблем, който се решава чрез отмяната им ! Доказателствата са 400 000 валидни подписа в подкрепа на искането за провеждане на референдум от адвокат Светлозар Николов до 1 септември 2016 г. Решението, прието с национален референдум, не подлежи на последващо одобрение от Народното събрание. Ако […]Предстои юбилейно тържество на Морския клуб

Jul 22nd, 2016 | От | Категория: обяви

Морски клуб Балчик ще чества на 10 август 2016 г.от 18 ч. своя 70-годишен юбилей. Всички бивши и настоящи спортисти на Морски клуб Балчик и граждани, съпричастни на идеята да се възроди активното морско движение в Белия град,  да заповядат на тържеството, което ще бъде съпътствано от ретроспективна изложба и много други изненади. Организационен комитетКонкурс за отдаване под наем на част от брегоукрепително съоръжение

Jul 9th, 2016 | От | Категория: обяви

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 531по Протокол № 37/27.02.2016 г.; Решение № 123 по Протокол 12/16.05.2016 г. на ОбС – Балчик  и Заповед № 660/20.16.2016 г. на Кмета на […]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Jun 13th, 2016 | От | Категория: обяви

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА Обект на поръчката: Доставка и монтаж на оборудване за проекти на Община Балчик, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за дейността на младежкия медиатор по проект […]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

Jun 11th, 2016 | От | Категория: обяви

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА Обект на поръчката: Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проекти на Община Балчик по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   с две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик BG05M9OP001-1.002-0098 […]