обяви

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СТОЯН БЪЧВАРОВ”

Sep 30th, 2016 | От | Категория: обяви

                                ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СТОЯН БЪЧВАРОВ”                                          96-ти творчески сезон (2016-2017)                                                                                 ОКТОМВРИ  2016       3 октомври, понеделник, 19.00-21.00, Основна сцена КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ от Добри Войников Режисьор Стоян Радев Ге. К. Сценография и костюми Даниела Николчова Участват: Николай Божков, Гергана Арнаудова, Цветина Петрова, Николай Кенаров, Славяна Иванова, Веселина Михалкова, Юлияна Чернева, Свилен […]Театрално-музикален продуцентски център Варна

Sep 30th, 2016 | От | Категория: обяви

ДЪРЖАВНА ОПЕРА ВАРНА   70-ти творчески сезон (2016-2017)   ОКТОМВРИ 2016   Откриване на юбилейния творчески сезон   1 октомври, събота, 19.00-22.00 ГРАФ МОНТЕ КРИСТО Мюзикъл от Ив Деска   Режисьор                                                   Петко Бонев Диригент                                                    Страцимир Павлов   ЕДМОН ДАНТЕС                                       Христо Ганевски МЕРСЕДЕС                                                  Илина Михайлова АЛЕКСАНДЪР ДЮМА                              Милен Иванов ГРАФ […]„Диабетното дружество” в Балчик, под ръководството на д-р М.Калинова, организира просветни лекции за болните от захарна болест

Sep 30th, 2016 | От | Категория: обяви

        „Диабетното дружество” в Балчик, под ръководството на д-р М.Калинова, организира просветни лекции за болните от захарна болест Захарният диабет е едно от най-разпространените социално значими заболявания. Днес с диабет са около 380 милиона души. Допълнително 300 милиона имат повишен риск да развият диабет тип 2, като този брой се очаква да […]Публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост

Sep 30th, 2016 | От | Категория: обяви

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решения № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г.;  Заповед № 1049/10.09.2016 г. на Кмета на Община […]Обява

Sep 30th, 2016 | От | Категория: обяви

На основание чл. 6, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда, Ви уведомяваме, че ЕТ „Николайчо Маринов”, в качеството си на възложител, има следното инвестиционно намерение: „изграждане на водовземно съоръжение за подземни води – сондажен /тръбен/ кладенец до 150 м., с цел напояване, засаждане на трайните овощни насаждения от сливи и изграждане на […]“Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик”

Sep 30th, 2016 | От | Категория: обяви

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА   Обект на поръчката: „Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик” Номер обществена поръчка в АОП: 9056474 За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036 Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, […]Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 20 броя метални тръби

Sep 24th, 2016 | От | Категория: обяви

На основание чл.35, ал. 1 от ЗОС; чл. 62, ал.2; чл.66, ал.7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение  № 718 от 17.12.2010 г.  на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №1037/09.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, частна общинска собственост, представляващи: 20 […]