Общински новини

В Община Балчик ще има нови избори за общински съветници

Apr 29th, 2016 | От | Категория: Общински новини, ПОЛИТИКА

Общинската избирателна комисия в Балчик реши на свое заседание да уведоми ЦИК за решението на Върховния административен съд – София, за касиране на изборите за общински съветници в Община Балчик. Според Закона за местната власт и местното самоуправление , Общинската избирателна комисия удължи мандата на стария Общински съвет от мандат 2011-2015 г., който да работи […]„Балчик – земя на седем цивилизации”

Apr 24th, 2016 | От | Категория: Общински новини

Последните седмици работихме по изготвянето на рекламно издание за Балчик и региона. От днес то вече се разпространява като приложение на списание “Наш дом”, а от средата на месеца ще се предлага и с новия брой на “Жената днес”. Книжката е 64 страници, съдържащи богат снимков материал и информация за събития, обекти и места, които […]Община Балчик ще си сътрудничи с руския град Тамбов

Feb 19th, 2016 | От | Категория: Общински новини

Кметовете на двата града Николай Ангелов (гр. Балчик) и Алексей Кондратиев (гр. Тамбов) подписаха договор за сътрудничество през месец септември 2013 г. Независимо от разликата в мащабите на крайморската община и близо тристахилядния руски град двете администрации ще обменят управленски опит, културни и спортни деятели, предприемачи ще си партнират в добри практики и проекти, посочват […]По осем схеми приемат документи във фонд “Земеделие”

Feb 19th, 2016 | От | Категория: Общински новини

Земеделските производители в страната могат да подават документи по осем схеми в Държавен фонд “Земеделие”. При селскостопанските пазарни механизми има три – “Доставка на пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ за учебната 2015/2016 година” /до 13 май/, “Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница” /до 31 май/ и “Схема за помощ […]ПОКАНА за установяване на Местно партньорство

Feb 19th, 2016 | От | Категория: Общински новини

Уважаеми съграждани, Уважаеми представители на неправителствения сектор, Уважаеми представители на бизнеса, Община Балчик има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща, относно идеята за учредяване на местно партньорство между общините Балчик и Генерал Тошево, НПО сектора и бизнеса, за да се приложи подхода „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г. […]ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Feb 19th, 2016 | От | Категория: Общински новини

Предмет на поръчката за доставка: “Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна зона до сп.”Орехите” на пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50% през 2016г.” Процедура:Договаряне без обявление по ЗОП № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2016-0002 КРАЕН СРОК за подаване на оферти: […]Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

Jun 4th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини, обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ /приета с Решение № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. на ОбС – Балчик/, Решение № 828 по Протокол № 50 от 28.04.2015 г. и Заповед № 594/18.05.2015 г. на кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно […]