Добрич се топи, а само Балчик расте

Sep 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

През миналата година от общо 257 български града само 35 са увели-чили броя на населени-ето си. Това сочи справ-ката на Националния регистър на населените места на НСИ за броя на жителите по населени места към 31 декември 2013 година.

Увеличение на насе-лението, според справ-ката в регистъра, има са-мо в един град от област Добрич – Балчик, който е нараснал с 34 жители. От всички градове в страната най-много жи-тели губи Плевен – 1310. С повече от 1000 жители намалява населението на Враца – 1078. В Доб-рич населението е на-маляло с 813 души.

dobrich.topnovini.bg

 

 

Коментарите са затворени.