Невъоръжен грабеж в Балчик

Sep 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

 

На 4 септември, около 02:50 часа е получено съобщение за извър-шен грабеж от търгов-ски обект на територи-ята на град Балчик. Уста-новено е, че около 02:40 часа неизвестен извър-шител напада служител на обекта и след като му нанася удари в областта на главата, същия извър-шва кражба на сумата от около 300 лева и 22 броя кутии с цигари от различни марки, и на-пуска местопроизшест-вието. След проведени процесуално следстве-ни действия от служите-лите на РУП Балчик е установено, че извър-шителя на деянието е М.Н. (24 г.) от град Балчик. Работата по ус-тановяването и задър-жането на извършителя продължава.

След проведени опе-ративно издирвателни мероприятия от служи-тели на ОД МВР ДОБ-РИЧ, в град Варна е установен и задържан извършителя на гра-бежа. М.Н. е транспо-ртиран до РУП Балчик, където е задържан за срок от 24 часа.

Процесуално след-ствените действия по случая продължават.

 

Коментарите са затворени.