Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за Претоварна станция за ТБО- Балчик

Aug 21st, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за Претоварна станция за ТБО Балчик, вкл. такива, изискващи монтажни работи по обособени позиции”

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2014-0009

Краен срок за подаване на искания за разяснения:

до 16:00часа на 19.09.2014 г.

Краен срок за предаване на офертите: до 16:00 часа на 29.09.2014 г.

 

 

Коментарите са затворени.