Успение Богородично

Aug 14th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, обяви, ЦЪРКОВНИ

На 14.08.2014г. от 17,00ч. в храм ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец” кв.,,Ге­ми­джи­то” гр.Бал­чик ще бъ­де от­с­лу­же­на пра­з­ни­ч­на Ве­чер­ня с Пе­то­х­ле­бие;

На 15.08.2014. Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но от 8,00 ч. в съ­щия храм, ка­к­то и в храм „Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец” ще бъ­дат от­с­лу­же­ни пра­з­ни­ч­ни Ут­ре­ня, Св. Ли­тур­гия и Во­до­с­вет.

При­кан­ват се хри­с­ти­я­ни­те да уча­с­т­ват  в пра­з­ни­ка.

Протойерей Георги Петков

 

Коментарите са затворени.