Определяне на цени за таксиметров превоз на пътници

Aug 14th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

Balchik_logo_s-433x400

След последното изменение на Закона за автомобилните превози (посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г.), на основание чл.24а, ал.5 и ал.6 от Закона, общинските съвети определят както максималните, така и минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно.

С решение №819 от 24.05.2011 г. са определени и с решения №147/28.06.2012 г., №368/30.05.2013 г. и №572/24.04.2014 г. – потвърдени максимални цени както следва:

– дневна тарифа, в размер на 1.30 лева

– нощна тарифа, в размер на 1.70 лева

Във връзка с гореизложеното, до 22.08.2014 г., в Община Балчик (стая 105), всички таксиметрови превозвачи и водачи, упражняващи дейността на територията на Община Балчик могат да изразят своето мнение относно минималния размер на цените на таксиметровите услуги като попълнят анкетна карта.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ, Кмет на Община Балчик

 

Коментарите са затворени.