Търг с тайно наддаване за продажба на плодове

Jul 9th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, обяви

За продажба на плодове  орехова реколта 2014 година, добивана чрез бране от 1106 бр. крайпътни орехови насаждения по РПМ на територията на Областно пътно управление-Добрич.

Търгът ще се проведе на 15.07.2014 г., от 10:00 ч, в помещение в приземния етаж на Административната сграда на ОПУ-Добрич, с адрес: гр. Добрич, ул. „Отец Паисий” № 15,

В периода от 08:00 ч. на 07.07.2014 г. до 16:30 ч на 14.07.2014 г. заитересованите кандидати за участие в търга, могат:

·         Да получат документация за участие в търга за избраните от тях участъци в Административна сграда на ОПУ-Добрич, ул. „Отец Паисий” № 15, ет.2, офис на инж. Албена Митева – Гл. експерт в отдел”ИРД” в ОПУ-Добрич;

·         Да огледат избраните от тях участъци;

·         Да внесат в брой, в касата на ОПУ-Добрич, депозит в размер на 10 на сто от началната тръгна цена за избрания участък;

·         Да подадат заявления за участие в търга с всички изискуеми документи.

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 058/ 601 179; 058/ 655 195

Коментарите са затворени.