Пър­ви фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал “Пее и иг­рае” с. Грън­ча­ре­во, Силистренско

Jun 11th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

3

Висока оценка на фестивала получи фолклорната група “Росна китка” при Дружеството на военноинвалидите, военнопострадалите, запасните сержанти и офицери от гр. Балчик.

Грамота и плакет, с пожелание за бъдещи участия, получи ръководителят на група “Росна китка” и председател на ДВВЗСО г-жа Стойка Георгиева.                         

Фото: Стела Ив. ХАДЖИВАСИЛЕВА

Коментарите са затворени.