Великден 2014 г. в Балчик

Apr 30th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

5

Се­мей­с­т­во­то на Ва­сил Ми­тев и се­мей­с­т­во­то на Кри­с­ти­ан Янъ­ков че­с­ти­тят Ве­ли­к­ден­с­ки­те пра­з­ни­ци на сво­и­те съ­г­ра­ж­да­ни.

6

Бал­чи­ш­ко­то се­мей­с­т­во на проф. Жан Пе­т­ров /пре­по­да­ва­тел по хи­мия в ПУ “П. Хи­лен­дар­с­ки”- Пло­в­див/, си­нът му Кон­с­тан­тин и съ­п­ру­га­та му Ма­ри­я­на по­же­ла­ват  здра­ве на бал­чи­ш­ки­те си при­я­те­ли и ро­д­ни­ните им и че­с­ти­тят Ве­ли­к­ден­с­ки­те и Гер­гьо­в­ден­с­ки­те пра­з­ни­ци.

Фото: Маруся Костова

Коментарите са затворени.