IN MEMORIAM

Apr 9th, 2014 | От | Category: ДРУГИ

1

1 година от смърт­та на

Иван­ка Си­ме­о­но­ва Да­мя­но­ва

/24.01.1946 – 12.04.2013 г./,

пре­д­се­да­тел на клуб „Здра­вец”.

По­к­лон пред све­т­ла­та и па­мет !

 

Коментарите са затворени.