Обществена покана за обучения по проект “Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик”

Mar 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Предмет на поканата:  „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности във връзка с изпълнение на договор №13-22-59 от 16.12.2013 г. за проект “Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик”

Краен срок за получаване на оферти: 16.30  часа на 20.03.2014 г.

Офертите се подават  лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация – гр. Балчик – пл. „21-ви септември” №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова –  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация: Димитрин Димитров – д-р Дирекция “ТЕМСЕ”, Община Балчик, тел: 0579/71053.

 

Коментарите са затворени.