Успех на Александър Танев

Mar 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

tanev

Чу­де­сен ос­мо­мар­тен­с­ки по­да­рък ми на­п­ра­ви­ха мо­и­те уче­ни­ци Але­к­сан­дър Та­нев и Сте­фа­ни Але­к­си­е­ва! Кла­си­ра­ха се за “Го­ле­ми­те на­де­ж­ди” по НО­ВА! Сте­фа­ни ще гле­да­ме на 26 март, а Але­к­сан­дър на 16 ап­рил! Бла­го­да­ря ви де­ца!
Мила Маврова – вокален педагог в ОДК – Балчик

 

Коментарите са затворени.