Детски отдел на библиотеката “П.Хилендарски”.Балчик

Mar 12th, 2014 | От | Category: ВАЖНА, ИЗКУСТВО

Благодаря ти мамо!

 9

Благодаря ти мамо,

за твоя топъл скут

за майчиното рамо,

за майчиния труд…

На 5 март Детският отдел на Библиотеката при НЧ ” П.Хилендарски-1870” отново се огласи от детска глъчка.

Поводът – 8 март  ден на мама!

Де­ца­та от Клуб”При­я­те­ли на Би­б­ли­о­те­ка­та” за по­ре­ден път се съ­б­ра­ха да от­бе­ле­жат на­б­ли­жа­ва­щия пра­з­ник.

Гост на мероприятието бе Жени Банчева, която със своите сръчни ръце и интересни идеи запали децата да сътворят ръчно изработен подарък за мама, баба и служителките на Читалището.

На мал­ка кар­ти­ч­ка те из­пи­са­ха бла­го­дар­с­т­ве­но сти­х­че за ма­ма, с ко­е­то из­ра­зя­ват сво­я­та при­з­на­тел­ност за гри­жи­те, на­пъ­т­с­т­ви­я­та по­д­к­ре­па­та….

БЛАГОДАРЯ ТИ МАМО!

ВСИЧКИ ЦВЕТЯ СА ЗА ТЕБ!

Марияна РАДЕВА, библиотекар “Детски отдел”

Коментарите са затворени.