Доставяне на нова, неупотребявана моторна лодка по проект “Балчик-море-традиции”

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

Публична покана с предмет: “Доставяне на нова, неупотребявана моторна лодка по проект „Балчик-море-традиции”, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.”

Краен срок за получаване на оферти: 16.00  часа на 13.03.2014 г.

Офертите се подават  лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация – гр. Балчик – пл. „21-ви септември” № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова –  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация: Нина Митева – ст. спец. ЕМС, Община Балчик, тел: 0579/7 10 65.

 

Коментарите са затворени.