XIX Общински конкурс “Моята България”

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Конкурсът „Моята България” има за цел да стимулира развитието на детското творчество и въображение, да даде възможност на участниците да покажат своите дарования в избраната от тях област на изкуството.

РЕГЛАМЕНТ

 

І. Възраст на участниците

Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18 години, разпределени в 4 възрастови групи:

І –ва група – деца от 5 до 6 години;

ІІ-ра  група – ученици от 7 до 10години

ІІІ-та  група – ученици от  11 до  14 години

ІV-та  група – ученици от  15 до  18 години

ІІ. Направления

1. Литературно творчество – за написване на стихотворение, разказ, есе.

Творбите да са посветени на България,на родния край, природни  красоти и забележителности, традиции и обичаи.

2. Изобразително и приложно изкуство

Раздел – „Рисунка” – за рисунки

Раздел – „Приложно изкуство” – декоративни и приложни творби,пластики, керамика,текстил.

Материали, техники и формат по избор на участника.

Тема „Моят роден край“    Рисунките и приложните творби да са тематично свързани с историята на родното място ,значими събития,забележителности, поминък,обичаи,празници,традиции.

*Всеки участник представя за конкурса само по една творба!

3. Музикално изкуство

3.1. За изпълнение на народна , детска, забавна, естрадна песен

3.2. За изпълнение на инструментални творби

Участието може да бъде индивидуално и колективно/групи,хорове, инструментални състави/.

Всички участници се представят с две произведения,едното от които задължително от български автор/автори.

Времетраене  на двете изпълнения до 6 мин.

4. Танцово изкуство

Участието може да бъде индивидуално и колективно/формации,състави,групи/

Танците – автентични,народни, класически, характерни, танци с детска тематика да са тематично подбрани.

Индивидуалните изпълнители се представят с един танц до 3 мин., съставите, формациите – с два танца до 6 мин.

6. Мултимедия

Участват ученици от III и IV възрастова група само индивидуално.

За изработване и представяне на компютърна презентация, или клип.

Тема: “Българските  столици“

Технически изисквания:

– Презентация до 5 мин.,изработена с програма РоwerPoint

– Видеоклип до 3 мин.,изработен със софтуер по желание

ІІІ. Етапи на провеждане на конкурса

Първи етап:

В детската градина, в училище:

До 25 март 2014 г. се провеждат конкурси в детски градини и училища, по обявените направления и възрастови групи.

Втори етап:

В Общинския конкурс участват само класираните на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място от възрастова група и направление на проведените в детски градини и училища конкурси.

Дати и място на провеждане на Общинския конкурс:

16.04.14 г. от 13:00 ч.    –  Откриване на Общинска изложба, в ОДК

16.04.14 г. от 13.30 ч.    –  Конкурс за мултимедия,в ОДК

24.04.14 г. от 13.30 ч.      Конкурс за певци  и инструменталисти /Н.Ч.“П.Хилендарски“/

25.04.14 год. от 13.30 ч. Конкурс за танцьори,НЧ“В.Левски“

29.04.14 г. от 9.30 ч.        – Празник „Моята България“ за децата от детските градини /НЧ „П. Хилендарски“/ 

Празничен концерт на отличените участници: 09.05.14 г. от 14.00 часа в НЧ „П. Хилендарски”

Краен срок за представяне на заявка за участие /списъци, творби/ 28 март 2014 година в ОДК-Балчик

e-mail: odk@odkbalchik.net; Регистрацията за участие в направление „Мултимедия“ е онлайн

до 31 март 2014 г. на адрес: http://odkbalchik.net/mbulgaria.php

Списъците с участниците и творбите да са придружени с информация: Направление за изява; Име, фамилия на участника; Възраст/навършени години /; Училище, /градина/; Ръководител; Име на творбата, автор /за стихотворения и песни/

 

Коментарите са затворени.