Обществена поръчка

Feb 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

С ПРЕДМЕТ: „Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за Претоварна станция за ТБО Балчик, вкл. такива, изискващи монтажни работи по обособени позиции”

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2014-0003

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 10.03.2014 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на 10.03.2014 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16.00 часа на 20.03.2014 г.

Необходимите документи могат да се закупят от касата на общината.

Коментарите са затворени.