Ремонт на сграда за обществено хранене

Feb 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Ремонт на сграда за обществено хранене”, находяща се

на ул. Варненска №2

Публична покана:

С предмет: “Ремонт на сграда за обществено хранене”, с ЕКАТТЕ 02508.73.81.2, находяща се на ул. Варненска №2,гр. Балчик, Община Балчик

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 9025899

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16:00часа на 24.02.2014 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16:00 часа на 25.02.2014 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация – гр. Балчик – пл. „21-ви септември” №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова –  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация- Пламен Сидеров – ст. специалист „ИДК” в Община Балчик, тел: 0895/ 554 142

 

 

 

Коментарите са затворени.