ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Feb 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

С ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево – Каварна) Василево – Дропла – Сенокос от  км 10+100 до км 17+800″.

№  на преписката в регистъра на АОП: 000479-2014-0004

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16:00часа на 14.03.2014 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16:00 часа на 24.03.2014 г.

 

Коментарите са затворени.