Десет при­о­ри­те­т­ни мер­ки за въз­ра­ж­да­не на бъл­гар­с­ки­те се­ла

Jan 22nd, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, ПОЛИТИКА

10

Представяме ви резюмирани 10 основни механизма, чрез които могат да бъдат решени голяма част от трупаните през последните 25 години икономически и социално-демографски проблеми в селските райони на България. Предложенията бяха посочени от Асоциацията на българските села в края на 2006-а година, като основа за законодателни инициативи и промени още преди България да стане член на ЕС.

1. Създаване на селска полиция

2. Въвеждане на данъчни облекчения за стартиращи фирми в селата

3. Прилагане на облекчени процедури и данъчни облекчения за външни инвеститори в селата

4. Оторизиране на селските кметове с повече правомощия и минимизиране на бюрокрацията за жителите в селата

5. Възстановяване на здравеопазването в селата + създаване на мобилни лекарски кабинети

6. Оптимизиране и модернизация на училищата в селата; адаптиране на образованието

7. Прилагане на държавна стратегия с европейско и национално финансиране за подобряване на инфраструктурата – пътища, комуникации, ВИК

8. Улеснен достъп, прозрачност и независим мониторинг по отношение на европроектите в селата

9. Разработване и ефективно прилагане на национална програма за подпомагане на фамилното фермерство

10. Развитие на селския туризъм в модел,  интегриран към спецификите на всеки регион. Международна реклама на селския туризъм у нас

11

Автор: fermer.bg

 

Коментарите са затворени.