Зумба клуб в с. Оброчище

Jan 22nd, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

8

От есента на 2013 г. в село Оброчище се организира клуб за Зумба танци под ръководството на Стоян Стоянов от Добрич, лицензиран преподавател, отличен на 1 ноември 2013 г. с награда от Община Добрич за активна културна дейност в Добричка област.

Пре­к­ра­с­но на­с­т­ро­е­ние и вдъ­х­но­ве­ние струи от сним­ка­та. Си­гур­но по­с­то­ян­но е та­ка, за­що­то Сто­ян Сто­я­нов се раз­да­ва из­ця­ло на но­во­то тан­цо­во из­ку­с­т­во.

Фото: Тинка Стамова

 

Коментарите са затворени.