Съобщение

Jan 22nd, 2014 | От | Category: обяви

На 10.02 2014 г. от 18.00 ч. в салона на НЧ “Паисий Хилендарски” ще се проведе годишно отчетно събрание на ФК “Черноморец”- гр. Балчик, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността през 2012 г. и 2013г.

2. Разни При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

От Управителния съвет

 

Коментарите са затворени.