Под знака на Бабинден в с. Гурково

Jan 22nd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

1

Кме­тът на се­ло Гур­ко­во То­дор Ге­ор­ги­ев е го­тов да ба­бу­ва, сти­га да има ну­ж­да – ка­з­ва ба­ба Дим­ка Кир­че­ва. Да има мла­ди хо­ра, да има здра­ве и де­ца – по­же­ла тя.                                                                          

Фото: Михаил Душков 

2

Баба Росица Желязкова Димитрова от Балчик празнува Бабинден в родната си къща в с. Гурково                                                          

Фото: Михаил Душков

 

Коментарите са затворени.