Обява

Jan 15th, 2014 | От | Category: обяви

П О К А Н А

ШАХМАТЕН КЛУБ „БАЛЧИК” свиква своите членове на Общо събрание на 16 февруари 2014 година в 17.00 часа, което ще се проведе в залата на шахматния клуб, намиращ се на ул. „Дионисополис” № 3.

Дневен ред:

1.            Отчет на дейността на ШК „Балчик” за 2013 година

2.            Приемане на спортен календар за 2014 година

3.            Приемане на нови членове

4.            Разни – предложения, въпроси

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Красимир Кирчев,

Председател на ШК „Балчик”

 

Коментарите са затворени.