Съобщение за заплащане на дължими суми за ел. енергия на наематели на тротоарно право-алея “Двореца”

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Община Балчик предоставя на вашето внимание списък с дължимите суми за ел. енергия на наематели на тротоарно право алея “Двореца” за 2013 г., който може да намерите на касата на Общинска администрация, пл. “21 септември” № 6. В срок до 30.04.2014 г. следва да се явите на касата в Инф. център на ОбА – Балчик и да заплатите дължимите суми.

· Списъкът с дължимите суми за ел. енергия на наематели на тротоарно право “Двореца” е изготвен във връзка с проведена процедура за отдаване на свободни тротоарни площи общинска собственост по алея “Двореца” /дясна страна/ и т. 6, раздел ІІІ от Договори за наем от 2011 г. и 2012 г., сключени между Общ. Балчик и наематели на павилиони на алея “Двореца”/дясна страна/.

 

 

Коментарите са затворени.