Публична покана за представяне на оферта “Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик”

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Предмет на поръчката “Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик”

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 20.01.2014  г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9024628 на сайта на АОП

Коментарите са затворени.