АБОНАМЕНТ!!!

Oct 30th, 2013 | От | Category: РЕКЛАМИ

Абонаментът за вестник “Балчишки телеграф” – гр. Балчик за 2014 г. започна!

Тел: 0579 7-28-62 или книжарница “Рива” 

Коментарите са затворени.