Обедно хранене в СОУ “Христо Смирненски”

Oct 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

СОУ “Христо Смирненски” с. Оброчище:

“Доставка на хранителни продукти за обедно хранене на учениците от І -VІІІ клас…”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти за обедно хранене на учениците от І -VІІІ клас при СОУ “Христо Смирненски”, с.Оброчище. Доставка на безплатни закуски за учениците от І – ІV клас”

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 05.11.2013 г.

Лице за приемане на офертите: Калинка Богданова-деловодител, СОУ “Хр. Смирненски”

Коментарите са затворени.