ВНИМАНИЕ ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН. ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ ПЕРИОД!

Oct 30th, 2013 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

В предвид масовото използване на локално отопление посредством електрически отоплителни уреди, както и такива с течно, твърдо и газообразно гориво, това води до засилване на пожарната опасност при експлоатацията им. От една страна е на лице претоварване на електрическите инсталации, а от там и до възникване на къси съединения. От друга страна един от най-уязвимите възли в структурата на отопление се оказват коминните тела, а именно: нередовното им почистване от насъбралите се сажди, неефикасна, а в някои случаи дори и липса на замазка, както и не на последно място облицоването им с горими материали с цел придобиване на по-естетичен вид в жилищата.

Затова сeга, в началото на отоплителния сезон не е лошо да си припомним тези важни за нашата сигурност правила:

І. Печки на твърдо гориво.

1.Да бъде изправна и коминът да е обезопасен.

2.Да се монтира върху негорима подложка.

3.Да отстои на минимум 0,8 м. от горими предмети и материали.

4.Редовно да се почиства и да не се разпалва с бензин, нафта и други леснозапалими течности.

5.Горяща да не се оставя без наблюдение.

ІІ. Нафтови печки.

1.Монтирането да става само след проверка на изправността на печката /дозатор, резервоар за гориво, кранчета и др./.

2.На разстояние 0,8 м. да не се поставят горими материали и предмети.

3.Да не се зареждат с нафта горящи печки.

4.При зареждане да не се допуска разливане на нафта.

5.Да не се използва за гориво друго освен нафта.

6.Да не се оставят горящи печки без наблюдение.

ІІІ. Електрически печки.

1.Да се използват само стандартни и технически изправни ел. печки.

2.Ел.печки с открити нагреватели да се монтират върху негорима основа /плоча/.

3.Да не се оставят включени в мрежата без наблюдение.

4.Да се извърши проверка отговаря ли ел.инсталацията на инсталираната мощност.

5.На разстояние 0,8 м. да не се поставят горими материали и предмети.

ІV. Газови печки и уреди.

1.Газовите уреди и бутилките да не се монтират на места по-ниски от околния терен.

2.Бутилките с газ “Пропан-бутан” да не са монтирани до източник на топлина.

3.Да се спазва определената последователност при палене и спиране на уреда.

4.Да не се допуска загазоване на помещението с газ “Пропан-бутан”, като се извършат проверки за херметичност.

5.Да се проверява редовно редуцир вентила.

Въпреки всички предпазни мерки за недопускане на пожари, органите на  Пожарната безопасност и спасяване гр.Балчик обръщат внимание на всички граждани да бъдат изключително бдителни и да спазват дадените препоръки, за да се намали до минимум риска от възникване на пожари и последствията от тях.

СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ГР.БАЛЧИК

и/н:пожарникар Христов

 

 

Коментарите са затворени.