Съобщение за възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от утвърдени транспортни схеми

Aug 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини

Община Балчик уведомява, че от 15.08.2013 г. влизат в сила нови Договори за възлагане на обществен превоз на пътници , сключени с определените с Решение №18/19.02.2013г. изпълнители.

Избраните изпълнители след проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми” са, както следва:          

I. “ТРАВЕЛ БАЛЧИК”ООД  – за превоз на пътници по  маршрутни разписания, включени в ПОЗИЦИЯ №1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:

– Със символи “ * “ и “ ** ” са отбелязани сезонните маршрутни разписания * – зимно и ** – лятно, всички останали се изпълняват целогодишно

– Маршрутно разписание II-1/01 по линия Балчик  Добрич се изпълнява целогодишно, без неделните дни

При следните условия, съгласно офертата за участие:

1. Социални облекчения, извън предвидените в нормативни актове, за пътуване по междуселищния транспорт с абонаментни карти, както следва:

22% намале
31% намаление за лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от кодекса за социално осигуряване.ние за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение

2. Цена на билети по направления, в момента на подписване на договора:

Балчик – Варна                                              4.00 лв.

Балчик – Добрич                           3.50 лв.

Балчик – Тригорци                       2.50 лв.

II. “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”ЕООД, за превоз на пътници по маршрутни  разписания включени в ПОЗИЦИЯ

2

Забележка: Със символи “ * “ и “ ** ” са отбелязани сезонните маршрутни разписания * – зимно и ** – лятно, всички останали се изпълняват целогодишно

При следните условия, съгласно офертата за участие:

1. Социални облекчения, извън предвидените в нормативни актове, за пътуване по

междуселищния транспорт с абонаментни карти, както следва:

50% намаление за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение

50% намаление за лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от кодекса за социално осигуряване.

Цената на билети по направления съгласно ценовото предложение в офертата, в момента на подписване на договора:

Балчик – Варна                                                                               4.50 лв.

Балчик – Добрич            4.00 лв.

Балчик – Змеево             3.50 лв.

III. “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”ЕООД, за превоз на пътници по маршрутни  разписания включени в ПОЗИЦИЯ №3

1.ГРАДСКА №1

3

2. ГРАДСКА №2

4

3. ГРАДСКА №3

56

4. ГРАДСКА №4

7

5. БАЛЧИК – РОГАЧЕВО

8

 

6. АЛБЕНА – ВАРНА

9

 

Забележка:

– Със символи “ * “ и “ ** ” са отбелязани сезонните маршрутни разписания * – зимно и ** – лятно, всички останали се изпълняват целогодишно

– Градска линия №3  часовете от Ново гробище 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 16.00 и от пл.Рибарски 08.30, 09.30, 12.30, 13.30, 16.30 се изпълняват без събота и неделя през периода 01.09-30.06

При следните условия, съгласно офертата за участие:

1. Социални облекчения, извън предвидените в нормативни актове;

за пътуване по вътрешноградския транспорт с абонаментни карти

20% намаление за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение и  лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от кодекса за социално осигуряване.

за пътуване по междуселищния транспорт с абонаментни карти

50% намаление за  ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение и  лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от кодекса за социално осигуряване

2. Цената на билети и карти по направления, в момента на подписване на договора :

Вътрешно градски транспорт по линии №1, №2, №3 и №4  0.80 лв.

Балчик – Рогачево   4.00 лв.

Албена – Варна       5.00 лв.

Николай Ангелов, Кмет на Община Балчик

 

Коментарите са затворени.