Мобилна телефонна услуга

Aug 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Предмет на поръчката „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас „GSM” и свързани специализирани услуги и доставки по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Общинска администрация- гр. Балчик”

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 23.08.2013  г.

Лице за приемане на офертите – Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

 

Коментарите са затворени.